Komisia rozhodcov
BJ-KR-2016/2017-0024
ÚS KR zo dňa 23.5.2017
1. KR pristupuje k OOD pre R - Dubovecký, za nedostatky v stretnutí dospelých OFK Rokytov - TJ Magura Zborov. 2. KR pristúpila k OOD pre R - Zamborský, za nedostatky v stretnutí dospelých TJ Hviezda Lopuchov - TJ Odboj Kurov. 3. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých OŠK Smilno - OFK 2010 Kurima na základe vlastného šetrenia. 4. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 5. KR upozorňuje DZ, že zápisy zo stretnutí treba doručiť na zväz vždy v utorok do 16.00 hod, aj v prípade št. sviatkov. Ak štátny sviatok pripadne na utorok, zasadnutie KR bude v stredu, takže zápisy len v tomto prípade treba doručiť do stredy 16.00 hod. 6. KR upozorňuje R, že zápisy zo stretnutí (aj u mládeže) si uchovávajú do konca sezóny u seba. V prípade potreby ho treba zväzu predložiť. 7. KR obsadila R a DZ na stretnutia hrané dňa 03. - 04.6.2017 8. KR dáva do pozornosti R a DZ, aby sa ospravedlnili najneskôr 10 dní vopred. V opačnom prípade KR prejedná následne disciplinárne sankcie.
Rozhodnutie: BJ-KR-2016/2017-0024
Dátum zaevidovania: 23.05.2017 17:02
Stav: Nové