Komisia rozhodcov
BJ-KR-2016/2017-0019
ÚS KR zo dňa 18.4.2017
1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 2. KR oznamuje R, že zápisy zo stretnutí (aj u mládeže) si uchovávajú do konca sezóny u seba. V prípade potreby ho treba zväzu predložiť. 3. KR obsadila R a DZ na stretnutia hrané dňa 29. - 30.4.2017 4. KR dáva do pozornosti R a DZ, aby sa ospravedlnili najneskôr 10 dní vopred. V opačnom prípade KR prejedná následne disciplinárne sankcie. 5. KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 25.4.2017 o 16.00 h DZ - Sendek Jozef st., DZ - Sendek Jozef ml., R - Dubovecký Anton
Rozhodnutie: BJ-KR-2016/2017-0019
Dátum zaevidovania: 18.04.2017 17:57
Stav: Nové