Komisia rozhodcov
BJ-KR-2016/2017-0018
ÚS KR zo dňa 11.4.2017
1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 2. KR oznamuje R, že zápisy zo stretnutí (aj u mládeže) si uchovávajú do konca sezóny u seba. V prípade potreby ho treba zväzu predložiť. 3. KR obsadila R a DZ na stretnutia hrané dňa 23.4.2017. 4. KR dáva do pozornosti R a DZ, aby sa ospravedlnili najneskôr 10 dní vopred. V opačnom prípade KR prejedná následne disciplinárne sankcie.
Rozhodnutie: BJ-KR-2016/2017-0018
Dátum zaevidovania: 11.04.2017 15:21
Stav: Nové