Komisia rozhodcov
BJ-KR-2016/2017-0017
ÚS KR zo dňa 4.4.2017
1. KR vykonala náhradný seminár s R - S. Končár. 2. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápis PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 3. KR oznamuje R, že zápisy zo stretnutí (aj u mládeže) si uchovávajú do konca sezóny u seba. V prípade potreby ho treba zväzu predložiť. 4. KR obsadila R a DZ na stretnutia hrané dňa 16.4.2017.
Rozhodnutie: BJ-KR-2016/2017-0017
Dátum zaevidovania: 04.04.2017 17:28
Stav: Nové