Komisia rozhodcov
BJ-KR-2016/2017-0016
ÚS KR zo dňa 28.03.2017
1. KR vyhodnotila seminár R a DZ, ktorý sa konal dňa 25.3.2017. Ospravedlnení R a DZ sa zúčastnia náhradného semináru dňa 4.4.2017 na ObFZ Bardejov o 17 hod.(poplatok 10€). 2. KR pristupuje k OOD pre R a AR1 v stretnutí dospelých TJ Javorina Malcov - TJ Odboj Kurov. 3. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápis PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendového stretnutia. 4. KR oznamuje R, že zápisy zo stretnutí (aj u mládeže) si uchovávajú do konca sezóny u seba. V prípade potreby ho treba zväzu predložiť.
Rozhodnutie: BJ-KR-2016/2017-0016
Dátum zaevidovania: 28.03.2017 22:12
Stav: Nové