Komisia rozhodcov
BJ-KR-2016/2017-0015
ÚS KR zo dňa 16.11.2016
1. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia 14.kola dospelých TJ Družstevník Stuľany - OŠK Kľušov. Na základe vzhliadnutého videozáznamu KR pristupuje k OOD pre R a AR. OŠK Kľušov bez poplatku. 2. KR upozorňuje FK na dôkladne natáčanie videozáznamu podľa rozpisu ObFZ Bardejov. 3. KR upozorňuje FK v prípade podania námietky, aby sa riadili podľa Rozpisu ObFZ a pravidiel futbalu. Taktiež pri každom bode námietky uvádzať aspoň orientačný čas danej situácie, resp. verdiktu R. V opačnom prípade, bude námietka zamietnutá s poplatkom FK. 4. KR oznamuje R, že zápisy zo stretnutí (aj u mládeže) si uchovávajú do konca sezóny u seba. V prípade potreby ho treba zväzu predložiť.
Rozhodnutie: BJ-KR-2016/2017-0015
Dátum zaevidovania: 16.11.2016 17:05
Stav: Nové