Komisia rozhodcov
BJ-KR-2016/2017-0013
ÚS KR zo dňa 02.11.2016
1. KR dáva do pozornosti R a DZ, aby sa ospravedlnili najneskôr 10 dní vopred. V opačnom prípade KR prejedná následne disciplinárne sankcie. 2. KR upozorňuje R na dôkladne vyplnenie zápisu ešte pred jeho uzatvorením. Za opakované dodatočne otváranie zápisu a následne doplnenie pristúpi KR k disciplinárnym sankciám u jednotlivých R. 3. KR upozorňuje DZ na vyplňovanie všetkých okolností zo stretnutia a kolóniek v zápise DZ. Taktiež na včasné doručenie zápisu zo stretnutia, najneskôr do utorka - 16,30 hod.. 4. KR oznamuje R, že zápisy zo stretnutí (aj u mládeže) si uchovávajú do konca sezóny u seba. V prípade potreby ho treba zväzu predložiť. 5. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí.
Rozhodnutie: BJ-KR-2016/2017-0013
Dátum zaevidovania: 02.11.2016 17:46
Stav: Nové