Komisia rozhodcov
BJ-KR-2016/2017-0012
ÚS KR zo dňa 25.10.2016
1. KR berie na vedomie pochvalu TJ Družstevník Stuľany na výkon rozhodcov Marián Hopko a Maroš Geffert v zápase 12. kola mužov Zborov - Stuľany. 2. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia 11. kola dospelých TJ Pokrok Porúbka - OFK 2010 Kurima na základe vlastného šetrenia. Bez ďalších opatrení. 3. KR dáva do pozornosti R a DZ, aby sa ospravedlnili najneskôr 10 dní vopred. V opačnom prípade KR prejedná následne disciplinárne sankcie. 4. KR upozorňuje R na dôkladne vyplnenie zápisu ešte pred jeho uzatvorením. Za opakované dodatočne otváranie zápisu a následne doplnenie pristúpi KR k disciplinárnym sankciám u jednotlivých R. 5. KR upozorňuje DZ na vyplňovanie všetkých okolností zo stretnutia a kolóniek v zápise DZ. Taktiež na včasné doručenie zápisu zo stretnutia, najneskôr do utorka - 16,30 hod.. 6. KR oznamuje R, že zápisy zo stretnutí (aj u mládeže) si uchovávajú do konca sezóny u seba. V prípade potreby ho treba zväzu predložiť. 7. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 8. KR obsadila R a DZ na stretnutia hrané v dňoch 6.11.2016
Rozhodnutie: BJ-KR-2016/2017-0012
Dátum zaevidovania: 25.10.2016 16:58
Stav: Nové