Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0013
ÚS ŠTK zo dňa 10.10.2017
1. ŠTK na základe stanoviska KR nariaďuje odohrať stretnutie VI. Ligy 12. kolo Smilno - Beloveža, dňa 22.10.2017 o 11:00 h. 2. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0013
Dátum zaevidovania: 10.10.2017 22:04
Stav: Nové