Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0012
ÚS ŠTK zo dňa 3.10.2017
1. ŠTK dáva do pozornosti DK – FK Kobyly – spôsobenie neskoršieho začiatku stretnutia. 2. ŠTK na základe stanoviska KR nariaďuje odohrať stretnutie VI. Ligy 11. kolo Kružlov - Smilno, dňa 15.10.2017 o 11:30 h. 3. ŠTK po vzájomnej dohode oboch klubov (Fričkovce a Hervartov) súhlasí odohrať svoje vzájomne stretnutia VII. Ligy dospelých v súťažnom ročníku 2017/2018 v obrátenom poradí. tj.: 8. kolo 8.10.2017 vo Fričkovciach a 17. kolo 10.6.2018 v Hervartove (vzájomná dohoda oboch klubov.) + 10 EUR Fričkovce. 4. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia VII. ligy dospelých, 8. kolo Abrahámovce – Nižný Tvarožec. Stretnutie sa odohrá dňa 8.10.2017 o 14:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov). + 10 EUR Abrahámovce. 5. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia III. ligy žiaci skupina A, 7. kolo Raslavice - Kurima. Stretnutie sa odohrá dňa 11.10.2017 o 15:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov). 6. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia III. ligy žiaci skupina B, 6. kolo Osikov - Malcov. Stretnutie sa odohrá dňa 8.10.2017 o 10:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov) + 5 EUR Malcov. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0012
Dátum zaevidovania: 03.10.2017 20:37
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
3. ŠTK po vzájomnej dohode oboch klubov (Fričkovce a Hervartov) súhlasí odohrať svoje vzájomne stretnutia VII. Ligy dospelých v súťažnom ročníku 2017/2018 v obrátenom poradí. tj.: 8. kolo 8.10.2017 vo Fričkovciach a 17. kolo 10.6.2018 v Hervartove (vzájomná dohoda oboch klubov.) 10 EUR 03.10.2017 20:38
ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia VII. ligy dospelých, 8. kolo Abrahámovce – Nižný Tvarožec. Stretnutie sa odohrá dňa 8.10.2017 o 14:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov). 10 EUR 03.10.2017 20:38
ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia III. ligy žiaci skupina B, 6. kolo Osikov - Malcov. Stretnutie sa odohrá dňa 8.10.2017 o 10:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov) 5 EUR 03.10.2017 20:39