Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0011
ÚS ŠTK zo dňa 26.9.2017
1. ŠTK kontumuje stretnutie VII. triedy dospelí 6. kolo Abrahámovce - Rokytov 3:0 kont. v prospech Abrahámoviec. Hostia na stretnutie nenastúpili. ŠTK dáva družstvo Rokytova do pozornosti DK. + 10 EUR Rokytov. 2. ŠTK kontumuje stretnutie VII. triedy dospelí 6. kolo Hervartov - Hažlín 3:0 kont. v prospech Hervartova. Hostia na stretnutie nenastúpili. ŠTK dáva družstvo Hažlína do pozornosti DK. + 10 EUR Hažlín. 3. ŠTK dáva do pozornosti DK – FK Lopúchov – nezabezpečenie funkčného internetového pripojenia. 4. ŠTK dáva do pozornosti DK – FK Kružlov – spôsobenie neskoršieho začiatku stretnutia. 5. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia Prípravky U10, 4. kolo Stuľany – Dubinné. Stretnutie sa odohrá dňa 7.10.2017 o 14:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov). + 5 EUR Dubinné. 6. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie VI. Ligy 10. kolo Marhaň - Porúbka, dňa 8.10.2017 o 11:30 h. 7. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie VII. Ligy 7. kolo Fričkovce - Poliakovce, dňa 1.10.2017 o 11:30 h. 8. ŠTK po vzájomnej dohode oboch klubov (Hervartov a Nižný Tvarožec) súhlasí odohrať svoje vzájomne stretnutia VII. Ligy dospelých v súťažnom ročníku 2017/2018 v obrátenom poradí. tj.: 7. kolo 1.10.2017 v Hervartove a 16. kolo 3.6.2018 v Nižnom Tvarožci, takisto súhlasí aj so zmenou UHČ. Stretnutie 7. kola medzi Hervartovom a Nižným Tvarožcom sa odohrá 1.10.2017 o 14:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov.) + 10 EUR Hervartov. 9. ŠTK zamieta žiadosť FK Kurov o zmenu UHČ stretnutia VII. Ligy, 7. kolo Kobyly – Kurov. + 10 EUR Kurov. Na základe stanoviska KR. 10. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia IV. ligy dorastu U19, 6. kolo Bartošovce - Kľušov. Stretnutie sa odohrá dňa 6.10.2017 o 15:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov). + 5 EUR Bartošovce. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0011
Dátum zaevidovania: 26.09.2017 17:55
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
ŠTK kontumuje stretnutie VII. triedy dospelí 6. kolo Abrahámovce - Rokytov 3:0 kont. v prospech Abrahámoviec. Hostia na stretnutie nenastúpili. 10 EUR 26.09.2017 17:56
ŠTK kontumuje stretnutie VII. triedy dospelí 6. kolo Hervartov - Hažlín 3:0 kont. v prospech Hervartova. Hostia na stretnutie nenastúpili. 10 EUR 26.09.2017 17:57
ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia Prípravky U10, 4. kolo Stuľany – Dubinné. 5 EUR 26.09.2017 17:58
ŠTK po vzájomnej dohode oboch klubov (Hervartov a Nižný Tvarožec) súhlasí odohrať svoje vzájomne stretnutia VII. Ligy dospelých v súťažnom ročníku 2017/2018 v obrátenom poradí. tj.: 7. kolo 1.10.2017 v Hervartove a 16. kolo 3.6.2018 v Nižnom Tvarožci, takisto súhlasí aj so zmenou UHČ. Stretnutie 7. kola medzi Hervartovom a Nižným Tvarožcom sa odohrá 1.10.2017 o 14:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov.) + 10 EUR Hervartov. 10 EUR 26.09.2017 17:59
ŠTK zamieta žiadosť FK Kurov o zmenu UHČ stretnutia VII. Ligy, 7. kolo Kobyly – Kurov. + 10 EUR Kurov. Na základe stanoviska KR. 10 EUR 26.09.2017 18:00
ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia IV. ligy dorastu U19, 6. kolo Bartošovce - Kľušov. Stretnutie sa odohrá dňa 6.10.2017 o 15:30 h. 5 EUR 26.09.2017 18:02