Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0010
ÚS ŠTK zo dňa 19.9.2017
1. ŠTK kontumuje stretnutie IV. ligy dorastu U19 4. kolo Koprivnica – Kľušov 3:0 kont. v prospech Koprivnice, výsledok 10:0 ostáva v platnosti. ŠTK dáva družstvo Kľušova do pozornosti DK – nástup družstva s počtom menším ako 11 a pokles hráčov pod 7. + 5 EUR Kľušov. 2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie VI. Ligy 9. kolo Hertník - Lopúchov, dňa 1.10.2017 o 11:30 h. 3. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia III. Ligy žiaci skupina A., 4. kolo Kurima – Dlhá Lúka. Stretnutie sa odohrá dňa 22.9.2017 o 16:00 h. (vzájomná dohoda oboch klubov). + 5 EUR Dlhá Lúka. 4. ŠTK súhlasí so zmenou HP na základe žiadosti FK Koprivnica a oznamuje klubom, že svoje domáce stretnutia v kategórií žiaci odohrá na hracej ploche v Koprivnici. + 5 EUR Koprivnica. 5. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0010
Dátum zaevidovania: 19.09.2017 22:35
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Kontumácia stretnutie IV. ligy dorastu U19 4. kolo Koprivnica – Kľušov 3:0 kont. v prospech Koprivnice, výsledok 10:0 ostáva v platnosti. 5 EUR 19.09.2017 22:36
Zmenou UHČ stretnutia III. Ligy žiaci skupina A., 4. kolo Kurima – Dlhá Lúka. 5 EUR 19.09.2017 22:37
Zmenou HP na základe žiadosti FK Koprivnica, kategória žiaci. 5 EUR 19.09.2017 22:38