Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0008
ÚS ŠTK zo dňa 12.9.2017
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia IV. Ligy dorast, 4. kolo Koprivnica - Kľušov. Stretnutie sa odohrá dňa 15.9.2017 (piatok) o 15:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov). + 5 EUR Koprivnica. 2. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia VII. Ligy dospelí, 5. kolo Nižný Tvarožec - Kurov. Stretnutie sa odohrá dňa 17.9.2017 o 15:00 h. (vzájomná dohoda oboch klubov). + 10 EUR Nižný Tvarožec. 3. ŠTK upozorňuje FK Poliakovce a FK Hervartov na uvádzanie hlavného usporiadateľa v zápise o stretnutí a takisto FK Šiba na uvádzanie vedúceho v zápise o stretnutí. Takisto upozorňuje aj všetkých rozhodcov na kontrolu zápisu o stretnutí a vyplnenie všetkých potrebných kloniek v elektronickom zápise v ISSF pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. 4. ŠTK dáva do pozornosti DK družstva, ktoré si nesplnili termín úhrady zbernej faktúry ISSF do termínu splatnosti. Ide o tieto FK: Hertník, Hervartov, Kurov. 5. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie VI. Ligy 8. kolo Malcov - Stuľany, dňa 24.9.2017 o 12:00 h. 6. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia VII. Ligy dospelí, 5. kolo Fričkovce - Kobyly. Stretnutie sa odohrá dňa 22.10.2017 o 14:00 h. (vzájomná dohoda oboch klubov). + 10 EUR Kobyly. 7. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0008
Dátum zaevidovania: 12.09.2017 21:55
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Zmena UHČ stretnutia IV. Ligy dorast, 4. kolo Koprivnica - Kľušov. 5 EUR 12.09.2017 21:56
Zmena UHČ stretnutia VII. Ligy dospelí, 5. kolo Nižný Tvarožec - Kurov. 10 EUR 12.09.2017 21:57
Zmena UHČ stretnutia VII. Ligy dospelí, 5. kolo Fričkovce - Kobyly. 10 EUR 12.09.2017 21:58