Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0007
ÚS ŠTK zo dňa 5.9.2017
1. ŠTK dáva do pozornosti DK TJ Družstevník Osikov. Neskorší začiatok stretnutia III. Ligy žiakov skupina B, 1. kolo Osikov - Fričkovce. 2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie VI. Ligy 6. kolo Marhaň – Hertník, dňa 10.9.2017 o 12:30 h. 3. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia VII. Ligy 4. kolo Kurov – Hažlín a Poliakovce – Rokytov, dňa 10.9.2017 o 12:30 h. 4. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia VII. Ligy 5. kolo Nižný Tvarožec – Kurov a Fričkovce – Kobyly, dňa 17.9.2017 o 12:00 h. 5. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia IV. Ligy dorast, 3. kolo Dlhá Lúka – Koprivnica. Stretnutie sa odohrá dňa 9.9.2017 o 10:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov). + 5 EUR Koprivnica. 6. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia III. Ligy žiaci skupina A, 2. kolo Koprivnica – Dubinné. Stretnutie sa odohrá dňa 8.9.2017 o 16:00 h. v Koprivnici (vzájomná dohoda oboch klubov). + 5 EUR Koprivnica. 7. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia IV. Ligy dorast, 3. kolo Kľušov - Šiba. Stretnutie sa odohrá dňa 9.9.2017 o 10:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov). + 5 EUR Šiba. 8. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia III. Ligy žiaci skupina A, 2. kolo Kurima - Zborov. Stretnutie sa odohrá dňa 21.10.2017 o 10:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov). + 5 EUR Kurima. 9. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0007
Dátum zaevidovania: 05.09.2017 19:44
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
zmena uhc dlha luka - koprivnica 5 EUR 05.09.2017 19:45
zmena uhc koprivnica - dubinne 5 EUR 05.09.2017 19:45
zmena uhc klusov - siba 5 EUR 05.09.2017 19:46
zmena uhc kurima - zborov 5 EUR 05.09.2017 19:46