Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0006
ÚS ŠTK zo dňa 30.8.2017
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia VI. Ligy dospelých, 6. kolo Malcov - Kružlov. Stretnutie sa odohrá dňa 10.9.2017 o 15:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov). 2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie VI. Ligy 5. kolo Kružlov - Porúbka, dňa 3.9.2017 o 12:30 h. 3. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0006
Dátum zaevidovania: 30.08.2017 00:00
Dátum vyriešenia: 31.08.2017 06:29
Stav: Vyriešené