Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0005
ÚS ŠTK zo dňa 22.8.2017
1. ŠTK dáva do pozornosti DK FK ŠK Fričkovce. Neskorší začiatok stretnutia VII. ligy dospelí 1. kolo Rokytov - Fričkovce. 2. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia VII. Ligy dospelých, 2. kolo Fričkovce – Hažlín. Stretnutie sa odohrá dňa 27.8.2017 o 13:00 h. (vzájomná dohoda oboch klubov) + 10 EUR Hažlín. 3. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie VII. Ligy 2. kolo Kobyly – Rokytov, dňa 27.8.2017 o 13:00 h. 4. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0005
Dátum zaevidovania: 22.08.2017 17:49
Dátum vyriešenia: 22.08.2017 17:50
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
zmena uhč stretnutie fričkovce - hazlin 10 EUR 22.08.2017 17:49
kaucia. 250 EUR 22.08.2017 17:50