Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0003
ÚS ŠTK zo dňa 4.8.2017
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia VI. ligy dospelí, 3. kolo Smilno - Marhaň. Stretnutie sa odohrá dňa 20.8.2017 o 16:00 h. (vzájomná dohoda oboch klubov ) Smilno bez poplatku. 2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 3. kola VI. Ligy dospelí Hertník – Stuľany dňa 20.8.2017 o 13:00 h.. 3. ŠTK upozorňuje FK štartujúce v súťažiach ObFZ dospelých, že od nového SR je povolený počet striedaných hráčov po 5. SR – súťažný ročník. 4. ŠTK upozorňuje FK na novelizáciu Súťažného poriadku platného od 27.6.2017. Úplne znenie a najpodstatnejšie o zmenách v SP nájdete na web stránke www.obfzbardejov.sk. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0003
Dátum zaevidovania: 08.08.2017 21:15
Dátum vyriešenia: 08.08.2017 21:16
Stav: Vyriešené