Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0002
ÚS ŚTK zo dňa 4.8.2017
1. ŠTK na základe vývoja počasia doporučuje pre FK a rozhodcov stretnutí umožniť hráčom na základe požiadavky a dohody pred stretnutím aj dvojnásobnú občerstvovaciu prestávku v jednotlivých polčasoch. 2. ŠTK upozorňuje FK štartujúce v súťažiach ObFZ dospelých, že od nového SR je povolený počet striedaných hráčov po 5. SR – súťažný ročník. 3. ŠTK upozorňuje FK na novelizáciu Súťažného poriadku platného od 27.6.2017. Úplne znenie a najpodstatnejšie o zmenách v SP nájdete na web stránke www.obfzbardejov.sk. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0002
Dátum zaevidovania: 04.08.2017 14:13
Stav: Nové