Športovo-technická komisia
BJ-STK-2016/2017-0031
ÚS ŠTK zo dňa 7.6.2017
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia I. triedy dospelí, 26. kolo Hertník - Marhaň. Stretnutie sa odohrá dňa 18.6.2017 o 14:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov ) Hertník bez poplatku. 2. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia žiakov skupina A, 14. kolo Dlhá Lúka – Dubinné „A“. Stretnutie sa odohrá dňa 9.6.2017 o 16:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov ) + 5 EUR Dlhá Lúka. 3. ŠTK opätovne predvoláva na svoje zasadnutie dňa 13.6.2016 o 17:15 hod. aktérov stretnutia II. triedy dospelí: Hažlín – Fričkovce vedúceho D – Kostolník Slavomír, nar.: 1.5.1975, kapitána D – Jurek Tomáš, RP:1220732, hráča D – Hudačin Marián, RP:1260550, vedúceho H – Bednár Vladimír, nar.: 31.8.1970, kapitána H – Mikula Igor, RP:1082066, R – Rondzík Jozef, AR 1 – Harčár Milan, DS – Gmitter Jozef, pod ďalšími disciplinárnymi dôsledkami. 4. ŠTK upozorňuje FK, že prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2017/2018, FK na ObFZ v písomnej forme nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 25.6.2017 pre každé družstvo samostatne. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení. Postupujte podľa manuálu umiestneného na web stránke ObFZ Bardejov. Do prihlášky je potrebné napísať žrebovacie čísla. Prihlášky je možné zasielať od 8.6.2017. Link na manuál k elektronickej prihláške tu !!!!! 5. ŠTK vyzýva odbornú verejnosť na návrhy do Rozpisu súťaží na nasledujúci súťažný ročník. 6. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2016/2017-0031
Dátum zaevidovania: 07.06.2017 20:55
Dátum vyriešenia: 08.06.2017 08:48
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Zmena UHČ stretnutia žiakov skupina A, 14. kolo Dlhá Lúka – Dubinné „A“. Stretnutie sa odohrá dňa 9.6.2017 o 16:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov ). 5 EUR 07.06.2017 20:56