Športovo-technická komisia
BJ-STK-2016/2017-0030
ÚS ŠTK zo dňa 30.5.2017
1. ŠTK kontumuje stretnutie 11. kola I. triedy dorast U19 Kľušov – Šiba 3:0 kont. Hostia na stretnutie nenastúpili. ŠTK dáva družstvo Šiby do pozornosti DK. + 5 EUR Šiba. 2. ŠTK kontumuje stretnutie 15. kola II. triedy dospelých Hervartov - Bartošovce 3:0 kont. Hostia na stretnutie nenastúpili. ŠTK dáva družstvo Bartošoviec do pozornosti DK. + 10 EUR Bartošovce. 3. ŠTK dáva FK Fričkovce do pozornosti DK (spôsobenie neskoršieho začiatku stretnutia 15. kola II. triedy dospelých Hažlín - Fričkovce. 4. ŠTK súhlasila so zmenou UHČ stretnutia žiakov skupina B, 12. kolo Gerlachov - Malcov. Stretnutie sa odohralo dňa 27.5.2017 o 10:30 h. na ihrisku v Malcove (vzájomná dohoda oboch klubov ) + 5 EUR Gerlachov. 5. ŠTK nariaďuje odohratie nasledovných stretnutí II. triedy dospelých: Poliakovce – Nižný Tvarožec, Abrahámovce – Hervartov, Fričkovce – Beloveža a Bartošovce – Hažlín dňa 4.6.2017 o 14.00 h.. 6. ŠTK nariaďuje odohratie stretnutia žiakov skupina „B“ 13. kolo Fričkovce – Kružlov. Stretnutie sa odohrá dňa 3.6.2017 o 10.30 h.. 7. ŠTK nariaďuje odohratie stretnutia I. triedy dorastu U19, 12. kolo Gaboltov - Kľušov. Stretnutie sa odohrá dňa 3.6.2017 o 14.00 h.. 8. ŠTK na základe námietky FK Fričkovce voči štartu hráča FK Hažlín – Hudačin Marián, RP: 1260550 v stretnutí 15. kola II. triedy dospelých Hažlín – Fričkovce, predvoláva na svoje zasadnutie dňa 7.6.2017 o 17:30 hod. aktérov stretnutia, vedúceho D – Kostolník Slavomír, nar.: 1.5.1975, kapitána D – Jurek Tomáš, RP:1220732, hráča D – Hudačin Marián, RP:1260550, vedúceho H – Bednár Vladimír, nar.: 31.8.1970, kapitána H – Mikula Igor, RP:1082066, R – Rondzík Jozef, AR 1 – Harčár Milan, DS – Gmitter Jozef. + 10 EUR Fričkovce. 9. ŠTK dáva do pozornosti DK hráča FK Hažlín Marián Hudačin, RP: 1260550. 10. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2016/2017-0030
Dátum zaevidovania: 30.05.2017 17:58
Dátum vyriešenia: 30.05.2017 18:05
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Kontumácia stretnutia 11. kola I. triedy dorast U19 Kľušov – Šiba 3:0 kont. Hostia na stretnutie nenastúpili. 5 EUR 30.05.2017 17:59
Kontumácia stretnutia 15. kola II. triedy dospelých Hervartov - Bartošovce 3:0 kont. Hostia na stretnutie nenastúpili. 10 EUR 30.05.2017 17:59
Zmena UHČ stretnutia žiakov skupina B, 12. kolo Gerlachov - Malcov. Stretnutie sa odohralo dňa 27.5.2017 o 10:30 h. na ihrisku v Malcove (vzájomná dohoda oboch klubov ). 5 EUR 30.05.2017 18:01
Podanie námietky voči štartu hráča stretnutie Hažlín - Fričkovce - II. triedy dospelí. 10 EUR 30.05.2017 18:02