Športovo-technická komisia
BJ-STK-2016/2017-0029
ÚS ŠTK zo dňa 23.5.2017
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia žiakov skupina B, 12. kolo Gaboltov - Osikov. Stretnutie sa odohrá dňa 27.5.2017 o 14:00 h. (vzájomná dohoda oboch klubov ) + 5 EUR Osikov. 2. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia II. triedy dospelí, 15. kolo Nižný Tvarožec - Abrahámovce. Stretnutie sa odohrá dňa 28.5.2017 o 14:00 h. (vzájomná dohoda oboch klubov ) + 10 EUR Abrahámovce. 3. ŠTK žiada FK Fričkovce o nahlásenie miesta stretnutia 12. kola žiakov skupina B Fričkovce – Dubinné „B“ do 25.5.2017 na základe rozhodnutia DK ObFZ Bardejov. 4. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2016/2017-0029
Dátum zaevidovania: 23.05.2017 00:00
Dátum vyriešenia: 24.05.2017 00:48
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia žiakov skupina B, Zmena ÚHČ 12. kolo Gaboltov - Osikov. Stretnutie sa odohrá dňa 27.5.2017 o 14:00 h. (vzájomná dohoda oboch klubov ). 5 EUR 24.05.2017 00:33
2. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia II. triedy dospelí, Zmena ÚHČ 15. kolo Nižný Tvarožec - Abrahámovce. Stretnutie sa odohrá dňa 28.5.2017 o 14:00 h. (vzájomná dohoda oboch klubov ). 10 EUR 24.05.2017 00:33