Športovo-technická komisia
BJ-STK-2016/2017-0024
ÚS ŠTK zo dňa 18.4.2017
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia žiakov skupina A, 9. kolo Zborov - Kurima. Stretnutie sa odohrá dňa 1.5.2017 o 10:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov ) bez poplatku Kurima. 2. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia žiakov skupina B, 10. kolo Gaboltov – Šiba. Stretnutie sa odohrá dňa 22.4.2017 o 10:30 hod. (vzájomná dohoda oboch klubov) + 5 EUR Gaboltov. 3. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2016/2017-0024
Dátum zaevidovania: 18.04.2017 17:51
Dátum vyriešenia: 18.04.2017 17:52
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
zmena ÚHČ - žiaci skupina "B" 10. kolo Gaboltov - Šiba. ÚS č. 25. 5 EUR 18.04.2017 17:52