Športovo-technická komisia
BJ-STK-2016/2017-0023
ÚS ŠTK zo dňa 11.4.2017
1. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. 2. ŠTK dáva do pozornosti DK družstvá, ktoré si nesplnili termín úhrady zbernej faktúry ISSF do termínu splatnosti. Ide o tieto FK: Hažlín, Beloveža. Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2016/2017-0023
Dátum zaevidovania: 11.04.2017 17:02
Dátum vyriešenia: 11.04.2017 17:17
Stav: Vyriešené