Športovo-technická komisia
BJ-STK-2016/2017-0022
ÚS ŠTK zo dňa 4.4.2017
1. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2016/2017-0022
Dátum zaevidovania: 04.04.2017 17:14
Dátum vyriešenia: 04.04.2017 17:17
Stav: Vyriešené