Športovo-technická komisia
BJ-STK-2016/2017-0021
ÚS ŠTK zo dňa 28.3.2017
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia I. triedy dospelých, 17. kolo Kľušov - Marhaň. Stretnutie sa odohrá dňa 16.4.2017 o 16:00 h. Vzájomná dohoda oboch klubov. Bez poplatku Marhaň. 2. ŠTK prejednala námietku FK Malcov voči štartu hráča FK Kurov č.12 v stretnutí 14. kola I. triedy dospelí Malcov - Kurov. Námietka opodstatnená. Neoprávnený štart hráča (hráč č.12 neuvedený v zápise o stretnutí). + 10 EUR Malcov. 3. ŠTK kontumuje stretnutie 14. kola I. triedy dospelí Malcov – Kurov 3:0 kont. za neoprávnený štart hráča hostí. ŠTK dáva do pozornosti DK vedúceho Kurova p. Jajka Milana, nar.: 13.8.1968, kapitána Kurova Kramára Jozefa, RP 1103660 a hráča Bilý Dalibor, RP 1103660. + 10 EUR Kurov. 4. ŠTK dáva do pozornosti R – Dávid Lorenc a AR1 Maroš Marko za nedostatky v stretnutí 14. kola I. triedy dospelí Malcov – Kurov. 5. ŠTK dáva do pozornosti DK TJ Javorina Malcov. Neskorší začiatok stretnutia I. triedy dospelí 14. kolo Malcov – Kurov. Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2016/2017-0021
Dátum zaevidovania: 28.03.2017 22:12
Dátum vyriešenia: 28.03.2017 22:17
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Prerokovanie námietky na štart hráča hostí č. 12 (neuvedený v zápise o stretnutí). 10 EUR 28.03.2017 22:14
Neoprávnený štart hráča. Malcov - Kurov 10 EUR 28.03.2017 22:16