Športovo-technická komisia
BJ-STK-2016/2017-0019
ÚS ŠTK zo dňa 30.11.2016
1. ŠTK žiada FK nariaďuje odohrať dohrávku 14. kola I. triedy dospelých Malcov – Kurov dňa 26.3.2017 o 15.00 h.. 2. ŠTK oznamuje nasledovné organizovanie halových turnajov Kategória žiaci, dňa 26.2.2017 od 14.00 h. (nedeľa) v ŠH Mier – prihlášku podať cez ISSF ako podanie na ŠTK. Podanie zadať do 9.2.2017. Kategória dorast, dňa 5.3.2017 od 8.00 h. (nedeľa) v ŠH Mier – prihlášku podať cez ISSF ako podanie na ŠTK. Podanie zadať do 17.2.2017. Kategória dospelí, dňa 11.3.2016 od 8.00 h. (sobota) v ŠH Mier - prihlášku podať cez ISSF ako podanie na ŠTK. Podanie zadať do 24.2.2017. Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2016/2017-0019
Dátum zaevidovania: 30.11.2016 21:58
Dátum vyriešenia: 30.11.2016 21:59
Stav: Vyriešené