Športovo-technická komisia
BJ-STK-2016/2017-0018
ÚS ŠTK zo dňa 16.11.2016
1. ŠTK žiada FK o predloženie vzájomnej dohody o odohratí stretnutia v náhradnom termíne: - I. trieda dospelí 14.kolo Malcov – Kurov do 22.11.2016. Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2016/2017-0018
Dátum zaevidovania: 16.11.2016 00:00
Dátum vyriešenia: 17.11.2016 21:35
Stav: Vyriešené