Športovo-technická komisia
BJ-STK-2016/2017-0016
ÚS ŠTK zo dňa 2.11.2016
1. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2016/2017-0016
Dátum zaevidovania: 02.11.2016 21:59
Dátum vyriešenia: 02.11.2016 21:59
Stav: Vyriešené