Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0011
ÚS DK zo dňa 10.10.2017
DK ObFZ zastavuje činnost za 2ŽK na: 1 stretnutie: Peter Kmec 1228730 FC Poľnohospodár Hervartov + 10 € DP čl. 37/3 DK ObFZ na základe správy DZ,odborného stanoviska KR ObFZ a vyžiadania videozáznamu zo stretnutia pozastavuje výkon športovej činnosti hráčom Slavomír Špirla 1258719 OcFK Marhaň a Ľuboš Varganin 1220097 OcFK Marhaň do vyriešenie prípadu. DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 4 stretnutie: Daniel Mihelič 1332518 OcFK Marhaň +10 € DP čl. 48/1b/2b Jozef Moravec 1252783 TJ Magura Zborov + 10 € DP čl. 49/1b/2b DK ObFZ trestá finančnou pokutou 50 € OcFK Marhaň za nedostatočnú usporiadateľskú službu, HNS striedačky a vniknutie diváka na HP,zároveň trestá HÚ p.František Šesták (1361865) nar. 04.08.1964 a VD Jozef Čorba (1003841) nar. 06.06.1957 zastavením činnosti na 1 mesiac od 10.10.2017 do 10.11.2017 podľa RS čl.17 a DP čl.57/1a,c DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Kristián Straka 1373811 FK ŠK Fričkovce na 1 stretnutie + 10 € do 10.01.2018 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0011
Dátum zaevidovania: 10.10.2017 16:30
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2ZK 10 EUR 10.10.2017 16:37
CK 10 EUR 10.10.2017 16:38
Nedostatocná US, 10 EUR 10.10.2017 16:38
CK 10 EUR 10.10.2017 16:40
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 10.10.2017 16:41
POKUTY