Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0010
ÚS DK zo dňa 03.10.2017
DK ObFZ zastavuje činnost za 2ŽK na: 1 stretnutie: Michal Babej 1365005 TJ Busov Nižný Tvarožec + 10 € DP čl. 37/3 DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 1 stretnutie: Timotej Čižmár 1351797 ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves + 5 € DP čl. 46/1a/2 Filip Hatala 1374850 TJ Magura Zborov + 5 € DP čl. 46/1a/2 Ján Čech 1203654 FC Poľnohospodár Hervartov + 10 € DP čl. 46/1a/2 3 stretnutia: Adrián Kvašňak 1321206 TJ Družstevník Osikov + 5 € DP čl. 49/1b/2b DK ObFZ trestá TJ Dúbrava Kobyly pokarhaním za spôsobenie neskoršieho začiatku stretnutia VII.liga dospelých 7.kola Kobyly-Kurov dňa 01.10.2017 + 10 € podľa RS čl.17/e a DP čl.64/1/a Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0010
Dátum zaevidovania: 03.10.2017 15:10
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2 ZK 10 EUR 03.10.2017 15:13
CK 5 EUR 03.10.2017 15:13
CK 5 EUR 03.10.2017 15:15
CK 10 EUR 03.10.2017 15:16
CK 5 EUR 03.10.2017 15:17
Sposobenie neskorsieho zaciatku stretnutia 10 EUR 03.10.2017 15:17