Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0009
ÚS DK zo dňa 26.09.2017
DK ObFZ zastavuje činnost za 2ŽK na: 1 stretnutie: Tomáš Homiak 1362357 TJ Busov Gaboltov + 5 € DP čl. 37/3 Stanislav Bosák 115888 OŠK Kľušov + 10 € DP čl. 37/3 DK ObFZ trestá finančnou pokutou 50 € OFK Rokytov za prvé nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie VII.ligy 6.kola Abrahámovce - Rokytov dňa 24.09.2017 + 10 € RS čl.7/g/1, DP. čl.59 DK ObFZ trestá finančnou pokutou 50 € ŠŠK pri ZŠ v Hažlíne za prvé nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie VII.ligy 6.kola Hervartov - Hažlín dňa 24.09.2017 + 10 € RS čl.7/g/1, DP. čl.59 DK ObFZ trestá pokarhaním TJ "Strojár" Kružľov za spôsobenie neskoršieho začiatku stretnutia VI.liga dospelých 8.kolo Kurima-Kružľov dňa 24.09.2017 + 10 € podľa RS čl.17/e a DP čl.64/1/a DK ObFZ trestá pokarhaním TJ Hviezda Lopúchov za nezabezpečenie funkčnosti pripojenia k systému ISSF pred stretnutím a po stretnutí 8.kola VI. ligy dospelých Lopúchov - Šiba dňa 24.09.2017 + 10 € podľa RS čl.17/e a DP čl.64/1/a. DK ObFZ na základe zápisu o stretnutí,správy DZ prerokovala okolnosti počas a po stretnutí 6. kola VII.ligy Kurov - Fričkovce dňa 24.09.2017 a rozhodla takto: - trestá TJ Kurov finančnou pokutou 50 € za nedostatočnu uporiadateľskú službu a zároveň trestá HÚ p. Mikuláš Konig nar.08.12.1948 zákazom výkonu akejkoľvek športovej činnosti na obdobie 1 mesiac od 26.09.2017 do 26.10.2017 a zároveň trestá hráča Marcel Lamanec 1233307 TJ Kurov zastavením činnosti na 4 stretnutia od 26.09.2017 + 10 podľa DP čl. 50/1a/2a, DP čl.16 a RS čl.17 - trestá hráča Kristián Straka 1373811 FK ŠK Fričkovce zastavením činnosti na 3 stretnutia od 26.09.2017 + 10 DP čl. 47/1a/2a Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo+ dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0009
Dátum zaevidovania: 26.09.2017 15:06
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2ZK 5 EUR 26.09.2017 15:58
2ZK 10 EUR 26.09.2017 15:59
Prve nenastúpenie na stretnutie 10 EUR 26.09.2017 16:00
Prve nenastúpenie na stretnutie 10 EUR 26.09.2017 16:00
Sposobenie neskorsieho zaciatku stretnutia 10 EUR 26.09.2017 16:01
Nefunkcne pripojenie k internetu pocas celeho stretnutia 10 EUR 26.09.2017 16:02
Nedostatocná US 10 EUR 26.09.2017 17:20
HNS hráča č.10 10 EUR 26.09.2017 17:20
POKUTY