Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0008
ÚS DK zo dňa 19.9.2017
DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 1 stretnutia: Pavol Kantor 1315558 TJ "Strojár" Kružľov + 10 € DP čl. 45/1/2a DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Matúš Pritoka 1386060 TJ Busov Gaboltov na 1 stretnutie + 5 € do 19.12.2017 - Tobiáš Hruška 1299037 OcFK Marhaň na 2 stretnutie + 10 € do 19.12.2017 DK ObFZ trestá finančnou pokutou 30 € OŠK Kľušov za nástup družstva s počtom hráčov menším ako 11 a pokles hráčov pod 7 v stretnutí IV. liga dorast U19 4.kolo Koprivnica - Kľušov zo dňa 15.09.2017 + 5 € RS čl.7/h Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0008
Dátum zaevidovania: 19.09.2017 15:24
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
CK 10 EUR 19.09.2017 15:37
Zmena trestu na podmienecný 5 EUR 19.09.2017 15:38
Zmena trestu na podmienecný 10 EUR 19.09.2017 15:39
Nástup hráčov menej ako 11 a pokles pod 7 - spôsobenie že sa stretnutie nedohralo 5 EUR 19.09.2017 15:40
POKUTY