Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0007
ÚS DK zo dňa 12.9.2017
DK ObFZ prerokovala úhradu zberných faktúr za mesiac august 2017. Splatnosť zbernej faktúry bola 11.09.2017. Zbernú faktúru do splatnosti neuhradili TJ Odboj Kurov, FC Poľnohospodár Hervartov a TJ Čergov Hertník + 10 EUR – podľa RS ObFZ bod 7, písm. d) a f) a DP čl. 64, ods. 1, písm. b) Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0007
Dátum zaevidovania: 12.09.2017 15:00
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Neuhradenie zbernej faktúry do doby splatnosti 10 EUR 12.09.2017 15:02
Neuhradenie zbernej faktúry do doby splatnosti 10 EUR 12.09.2017 15:02
Neuhradenie zbernej faktúry do doby splatnosti 10 EUR 12.09.2017 15:03