Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0006
ÚS DK zo dňa 05.9.2017
DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 4 stretnutia: Tobiáš Hruška 1299037 OcFK Marhaň + 10 € DP čl. 49/1b/2b DK ObFZ trestá finančnou pokutou 100 € OŠK Kľušov za nedostatočnú usporiadateľskú službu a HNS p.Vaľka Jozefa voči DO po stretnutí a zároveň trestá HÚ p.Stanislav Juhas (1390747) nar. 14.01.1955 zastavením činnosti na 1 mesiac od 05.09.2017 do 05.10.2017 podľa RS čl.17 a DP čl.64/1/a a trestá p.Jozefa Valka 1128095 zákazom výkonu akejkoľvek športovej činnosti a zákazom vstupu do šatni, technickej zóny,priestorov lavičky náhradníkov a k styku s delegovanými osobami počas majstrovských stretnutí dospelých a mládeže na 24 mesiacov od 05.09.2017 do 05.09.2019 - DP čl. 19/1/2,čl.48/1c/4 v stretnutí I.triedy dospelých 4.kolo Kľušov-Beloveža dňa 29.08.2017 + 10 € DK ObFZ neprejednala podanie p. Blažeja Hegeduša z dôvodu,že udelený trest mu skončil 09.08.2017. DK ObFZ trestá TJ Družstevník Osikov pokarhaním za spôsobenie neskoršieho začiatku stretnutia III. liga žiaci skupina B, 1.kolo Osikov - Fričkovce, dňa 2.9.2017 + 5 € podľa RS čl.17/e a DP čl.64/1/a Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0006
Dátum zaevidovania: 05.09.2017 14:49
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
CK 10 EUR 05.09.2017 14:49
HNS voci DO 10 EUR 05.09.2017 16:38
Spôsobenie neskoršieho začiatku stretnutia. 5 EUR 05.09.2017 19:06
POKUTY