Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0005
ÚS DK zo dňa 30.8.2017
DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Marián Hudačin 1260550 ŠŠK pri ZŠ Hažlín na 1 mesiac + 10 € do 30.11.2017 DK ObFZ začína disciplinárne konanie voči FK OŠK Kľušov a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, vulgárne pokriky p. starostu obce Kľušov p. Jozefa Vaľka na predstaviteľov ObFZ) a k nedostatočnej US na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch po stretnutí, Správy hlavného rozhodcu po stretnutí 4. kola VII. ligy Kľušov – Beloveža, podľa DP čl. 71/1, 3, a, b, c. Stanovisko zaslať podaním na komisiu DK ObFZ alebo emailom zaslať na sekretariát ObFZ Bardejov v termíne do 04.09.2017. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0005
Dátum zaevidovania: 30.08.2017 15:04
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Zmena trestu na podmienečný 10 EUR 30.08.2017 16:28