Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0004
ÚS DK zo dňa 22.8.2017
DK ObFZ zastavuje činnost za 2ŽK na: 1 stretnutie: Peter Kmec 1228730 FC Poľnohospodár Hervartov + 10 € DP čl. 37/3 DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 3 stretnutia: Martin Džubák 1191949 TJ Beloveža + 10 € DP čl. 49/1b/2b DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Ján Leško 1191918 TJ "Strojár" Kružľov na 1 stretnutie + 10 € do 22.11.2017 DK ObFZ trestá OcFK Marhaň finančnou pokutou 50€ za odhlásenie družsta žiakov zo súťaží po vyžrebovaní + 10 € RS čl. 13/n DK ObFZ trestá FK ŠK Fričkovce pokarhaním za spôsobenie neskoršieho začiatku stretnutia VII.liga dospelých 1.kolo Rokytov-Fričkovce dňa 20.08.2017 + 10 € podľa RS čl.17/e a DP čl.64/1/a Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0004
Dátum zaevidovania: 22.08.2017 15:26
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2ZK 10 EUR 22.08.2017 15:44
CK 10 EUR 22.08.2017 15:44
Odhlásenie družstva žiakov zo súťaže 10 EUR 22.08.2017 15:45
Spôsobenie neskoršieho začiatku stretnutia 10 EUR 22.08.2017 15:46
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 22.08.2017 16:50
POKUTY