Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0002
ÚS DK zo dňa 08,08,2017
Zastavenie činnosti po ČK na: 2 stretnutia: David Goliáš 1241420 TJ Hviezda Lopúchov + 10 € DP čl. 49/1a/2a Maroš Sviatkovský 1236279 TJ Javorina Malcov + 10 € DP čl. 49/1a/2a DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Marek Kolbasa 1240566 TJ Družstevník Osikov na 2 stretnutie + 10 € do 08.11.2017 - Peter Bukovský 1061594 TJ Magura Zborov na 2 stretnutie + 10 € do 08.11.2017 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0002
Dátum zaevidovania: 08.08.2017 16:30
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
CK 10 EUR 08.08.2017 16:31
CK 10 EUR 08.08.2017 16:31
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 08.08.2017 16:31
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 08.08.2017 16:42