Disciplinárna komisia
BJ-DK-2017/2018-0001
US DK zo dňa 1.8.2017
DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Slavomír Sokol 1100613 TJ Pokrok Porúbka na 2 stretnutia + 10 € do 01.11.2017 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP)
Rozhodnutie: BJ-DK-2017/2018-0001
Dátum zaevidovania: 01.08.2017 22:35
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Zmena trestu na podmienečný 10 EUR 01.08.2017 22:38