Disciplinárna komisia
BJ-DK-2016/2017-0030
ÚS DK zo dňa 13.06.2017
ObFZ dôrazne upozorňuje, že žiadosť o zmenu trestu žiada potrestaný hráč( môže požiadať aj klub) a žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko hráča, reg.číslo a č.ÚS v ktorom bolo disciplinárne opatrenie uložené,ináč nebude DK ObFZ žiadosť prerokovaná! DK ObFZ dôrazne upozorňuje FK, že námietky pre vzhľadnutie videozáznamu, aj na výkon R sa podavajú na konkrétnu komisiu - KR ( presný popis postupu pri námietke je v Rozpise ObFZ ). Zastavenie činnosti po 2ŽK na: 1 stretnutie: Martin Konečný 1209063 TJ Javorina Malcov + 10 € DP čl. 37/3 Zastavenie činnosti po 5ŽK na: 1 stretnutie: Marcel Lamanec 1233307 TJ Odboj Kurov + 10 € DP čl. 37/5a Marek Knapčík 1294928 OFK 2010 Kurima + 10 € DP čl. 37/5a Zastavenie činnosti po ČK: 4 stretnutia Matúš Prítoka 1386060 TJ Busov Gaboltov + 5 € DP čl.46/1,DP čl. 48/1c/2b Peter Bukovský 1061594 TJ Magura Zborov + 10 € DP čl. 48/1c/2b Marek Kolbasa 1240566 TJ Družstevník Osikov + 10 € DP čl. 48/1c/2b DK ObFZ trestá finančnou pokutou 30 € ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves za nástup družstva s počtom hráčov menším ako 11 a pokles hráčov pod 7 v stretnutí žiakov - skupina "A" U-15 14.kolo Kurima - Bardejovská Nová Ves zo dňa 10.06.2017 + 5 € RS čl.7/h DK ObFZ trestá finančnou pokutou 300 € ŠŠK pri ZŠ v Hažlíne za neoprávnený štart hráča, Marián Hudačin 1260550 ŠŠK pri ZŠ v Hažlíne zastavená činnosť na obdobie 3 mesiace nepodmienečne od 28.05.2017 s prerušením v prestávke DP čl.53/1e/2b, pozastavením výkonu funkcie kapitána Tomáš Jurek 1220732 ŠŠK pri ZŠ v Hažlíne a vedúceho mužstva Slavomír Kostolník nar.: 01.05.1975 ŠŠK pri ZŠ v Hažlíne na 3 mesiace nepodmienečne od 13.06.2017 s prerušením v prestávke + 10 € DP čl.53/3b, RS ObFZ 13/s DK ObFZ prerokovala úhradu zberných faktúr za mesiac máj 2017. Splatnosť zbernej faktúry bola 12.6.2017. Zbernú faktúru do splatnosti neuhradil OŚK Kľušov + 10 EUR – podľa RS ObFZ bod 7, písm. d) a DP čl. 64, ods. 1, písm. b) Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2016/2017-0030
Dátum zaevidovania: 13.06.2017 15:14
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Nedohratie zapasu 5 EUR 13.06.2017 15:39
HNS pri schadzani z ihriska - urázka HR - Ty buzerant skurvený 10 EUR 13.06.2017 15:40
CK 10 EUR 13.06.2017 15:41
CK 5 EUR 13.06.2017 15:41
5ZK 10 EUR 13.06.2017 15:42
2ZK 10 EUR 13.06.2017 15:42
po 5 CK 10 EUR 13.06.2017 16:38
Neskore uhradenie faktury za mesiac maj 10 EUR 13.06.2017 17:06
Neopravnený štart hráča 10 EUR 13.06.2017 18:18
POKUTY