Disciplinárna komisia
BJ-DK-2016/2017-0029
ÚS DK zo dňa 7.6.2017
ObFZ dôrazne upozorňuje, že žiadosť o zmenu trestu žiada potrestaný hráč( môže požiadať aj klub) a žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko hráča, reg.číslo a č.ÚS v ktorom bolo disciplinárne opatrenie uložené,ináč nebude DK ObFZ žiadosť prerokovaná! DK ObFZ dôrazne upozorňuje FK, že námietky pre vzhľadnutie videozáznamu, aj na výkon R sa podavajú na konkrétnu komisiu - KR ( presný popis postupu pri námietke je v Rozpise ObFZ ). Zastavenie činnosti po 5ŽK na: 1 stretnutie: Jozef Goliáš 1110586 TJ Hviezda Lopuchov + 10 € DP čl. 37/5a Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Branislav Hudák 1184697 TJ Beloveža + 10 € DP čl. 46/1a/2 4 stretnutia: Slavomír Sokol 1100613 TJ Pokrok Porúbka + 10 € DP čl. 48/1c/2b Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2016/2017-0029
Dátum zaevidovania: 07.06.2017 16:04
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5ZK 10 EUR 07.06.2017 16:05
CK 10 EUR 07.06.2017 16:05
CK 10 EUR 07.06.2017 16:06