Disciplinárna komisia
BJ-DK-2016/2017-0028
ÚS DK zo dňa 30.05.2017
ObFZ dôrazne upozorňuje, že žiadosť o zmenu trestu žiada potrestaný hráč( môže požiadať aj klub) a žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko hráča, reg.číslo a č.ÚS v ktorom bolo disciplinárne opatrenie uložené,ináč nebude DK ObFZ žiadosť prerokovaná! DK ObFZ dôrazne upozorňuje FK, že sťažnosti pre vzhľadnutie videozáznamu, aj na výkon R sa podavajú na konkrétnu komisiu - KR ( presný popis postupu pri námietke je v Rozpise ObFZ ). Zastavenie činnosti za 2ŽK na: 1 stretnutie: Marek Novák 1289750 TJ Dubinné "B" + 5 € DP čl. 37/3 Zastavenie činnosti po 5ŽK na: 1 stretnutie: Martin Štefančin 1249752 TJ Čergov Hertník + 10 € DP čl. 37/5a Jozef Kramár 1103660 TJ Odboj Kurov + 10 € DP čl. 37/5a ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Ľubomír Lazur TJ Čergov Hertník 1313411 na 2 stretnutie + 10 € do 30.08.2017 DK ObFz trestá finančnou pokutou 50 € TJ Čerhov Bartošovce za druhé nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie II.triedy 15.kola Hervartov - Bartošovce dňa 28.05.2017 + 10 € RS čl.7/g/1, DP. čl.59 DK ObFz trestá finančnou pokutou 30 € TJ Poľana Šiba za prve nenastúpenie družstva dorastu U19 na stretnutie I.triedy 11.kola Kľušov -Šiba dňa 27.05.2017 + 5 € RS čl.7/g/1, DP. čl.59 DK ObFZ trestá finančnou pokutou 20 € FK ŠK Fričkovce za spôsobenie neskoršieho začiatku stretnutia II.trieda dospelých 15.kolo Hažlín -Fričkovce dňa 28.05.2017 + 10 € podľa RS čl.17/e a DP čl.64/1/a DK ObFZ na základe podnetu STK ObFZ pozastavuje činnosť hráčovi Marián Hudačin 1260550 do vyriešenia prípadu. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2016/2017-0028
Dátum zaevidovania: 30.05.2017 15:38
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
CK po 2 ZK 5 EUR 30.05.2017 15:59
5ZK 10 EUR 30.05.2017 16:00
po 5 ZK 10 EUR 30.05.2017 16:01
Druhe nenastupenie na stretnutie 10 EUR 30.05.2017 16:03
Prve nenastupenie druzstva dorastu na stretnutie 5 EUR 30.05.2017 16:05
sposobenie neskorsieho zaciatku stretnutia 10 EUR 30.05.2017 16:06
zmena trestu na podmienecny 10 EUR 30.05.2017 16:09
POKUTY