Disciplinárna komisia
BJ-DK-2016/2017-0027
ÚS DK zo dňa 23.05.2017
ObFZ dôrazne upozorňuje, že žiadosť o zmenu trestu žiada potrestaný hráč( môže požiadať aj klub) a žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko hráča, reg.číslo a č.ÚS v ktorom bolo disciplinárne opatrenie uložené,ináč nebude DK ObFZ žiadosť prerokovaná! DK ObFZ dôrazne upozorňuje FK, že sťažnosti pre vzhľadnutie videozáznamu, aj na výkon R sa podavajú na konkrétnu komisiu - KR ( presný popis postupu pri námietke je v Rozpise ObFZ ). Zastavenie činnosti za 2ŽK na: 1 stretnutie: Dávid Biath 1290246 TJ Busov Gaboltov + 5 € DP čl. 37/3 Zastavenie činnosti po 5ŽK na: 1 stretnutie: Marek Fejczo 1341281 ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves + 5 € DP čl. 37/5a Lukáš Moravec 1217265 TJ Družstevník Osikov + 10 € DP čl. 37/5a Stanislav Baran 1260222 0ŠK Smilno + 10 € DP čl. 37/5a ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Štefan Polča 1290563 TJ Pokrok Abrahámovce na 1 stretnutie + 10 € do 23.08.2017 DK ObFZ Bardejov na základe zápisu o stretnutí prerokovala okolnosti pred,počas a po stretnutí 10. kola Žiaci skupina "B" U-15 dňa 20.5.2017 Fričkovce - Malcov: - vypočula si stanovisko HR - Milan Harčár( v písomnej forme) a AR1 - Jozef Rondzik - vypočula si stanovisko zástupcov ŠK Fričkovce p.Katriniča -HÚ,p.Iľko - VM a p. Šoltys - KM - vypočula si stanovisko zástupcov TJ Javorina Malcov p. Džamba - VM, p. Ján Kravec -KM a hráč Peter Karaffa Na základe výpovede všetkých prítomných rozhodla takto: DK ObFZ trestá ŠK Fričkovce finančnou pokutou 50 € za telesné napadnutie hráča Malcova divákom v areáli štadióna,nedostatočnú usporiadateľskú službu a zároveň trestá HÚ p. Katrinič Jozef nar.14.8.1984 zákazom výkonu akeľkoľvek športovej činnosti na obdobie 1 mesiac od 23.05.2017 do 23.06.2017 a zároveň trestá ŠK Fričkovce uzavretím ihriska na 1 stretnutie družstva žiakov nepodmienečne,ktoré sa odohrá vo vzdialenosti 10 km od areálu štadióna+ 5 € DP. čl.50/1b,2a a DP. čl.16/ , RS čl.13/j,DP.čl.27/1. DK ObFZ trestá OŠK Smilno 30 € za nedostatočnú usporiadateľsku službu v stretnutí I.triedy: Smilno – Kurima a zároveň trestá HÚ Benedikt Tribula nar.23.11.1955 zastavením akejkoľvek činnosti na 1 mesiac od 23.05.2017 do 23.06.2017 +10 € DP čl. 16/1 a RS čl.17 DK ObFZ trestá OFK 2010 Kurima 30 € za HNS zástupcu klubu p. Emila Gmittera nar. 13.05.1969 v stretnutí I.triedy: Smilno – Kurima a zároveň ho trestá zastavením akejkoľvek činnosti na 1 mesiac od 23.05.2017 do 23.06.2017 +10 € DP čl. 16/1 a DP čl.48/1b/2b DK ObFZ trestá TJ Javorina Malcov 20 € za nedostatočnú usporiadateľsku službu v stretnutí I.triedy: Malcov – Kružľov a zároveň trestá HÚ Marcel Beňa nar.15.03.1978 zastavením akejkoľvek činnosti na 1 mesiac od 23.05.2017 do 23.06.2017 +10 € DP čl. 16/1 a RS čl.17 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2016/2017-0027
Dátum zaevidovania: 23.05.2017 15:10
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
po 2ZK 5 EUR 23.05.2017 15:23
5ZK 5 EUR 23.05.2017 15:25
5ZK 10 EUR 23.05.2017 15:25
5ZK 10 EUR 23.05.2017 15:26
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 23.05.2017 15:33
telesne napadnutie hráca divákom 5 EUR 23.05.2017 17:17
HNS 10 EUR 23.05.2017 17:28
HNS 10 EUR 23.05.2017 17:28
nedostatocna usporiadatelska sluzba 10 EUR 23.05.2017 17:32
POKUTY