Disciplinárna komisia
BJ-DK-2016/2017-0022
ÚS DK zo dňa 18.04.2017
ObFZ dôrazne upozorňuje, že žiadosť o zmenu trestu žiada potrestaný hráč( môže požiadať aj klub) a žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko hráča, reg.číslo a č.ÚS v ktorom bolo disciplinárne opatrenie uložené,ináč nebude DK ObFZ žiadosť prerokovaná! DK ObFZ dôrazne upozorňuje FK, že námietky pre vzhľadnutie videozáznamu, aj na výkon R sa podavajú na konkrétnu komisiu - KR ( presný popis postupu pri námietke je v Rozpise ObFZ ). Zastavenie činnosti za 2ŽK na: 1 stretnutie: Marián Špirka 1072501 TJ Družstevník Osikov + 10 € DP čl. 37/3 Martin Šoltýs 1209489 OcFK Marhaň + 10 € DP čl. 37/3 Zastavenie činnosti po 5ŽK na: 1 stretnutie: Tadeáš Gmitter 1242322 TJ Pokrok Porúbka + 10 € DP čl. 37/5a Zastavenie činnosti za ČK na: 3 stretnutia: Jakub Šesták 1290530 OcFK Marhaň + 10 € DP čl. 49/1b/2b ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Jozef Pillár 1103706 OŠK Kľušov na 2 týždne + 10 € do 18.07.2017 - Michal Lukáč 1200060 TJ Magura Zborov na 1 stretnutie + 10 € do 18.07. 2017 DK ObFZ trestá OcFK Marhaň pokarhaním za HNS a vykazanie z lavičky ved. mužstva v stretnutí I.triedy: Kľušov – Marhaň a zároveň trestá VD Jozef Čorba nar. 28.11.2017 zastavením akejkoľvek činnosti na 1 mesiac od 18.04.2017 do 18.05.2017 +10 € DP čl. 48/1b/2b Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2016/2017-0022
Dátum zaevidovania: 18.04.2017 15:43
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
po 2ZK 10 EUR 18.04.2017 16:23
po ZK 10 EUR 18.04.2017 16:25
po 5ZK 10 EUR 18.04.2017 16:28
CK 10 EUR 18.04.2017 16:29
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 18.04.2017 16:29
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 18.04.2017 16:30
HNS a vykazanie z lavičky VD 10 EUR 18.04.2017 17:22