Disciplinárna komisia
BJ-DK-2016/2017-0021
ÚS DK zo dňa 11.04.2017
ObFZ dôrazne upozorňuje, že žiadosť o zmenu trestu žiada potrestaný hráč( môže požiadať aj klub) a žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko hráča, reg.číslo a č.ÚS v ktorom bolo disciplinárne opatrenie uložené,ináč nebude DK ObFZ žiadosť prerokovaná! DK ObFZ dôrazne upozorňuje FK, že námietky pre vzhľadnutie videozáznamu, aj na výkon R sa podavajú na konkrétnu komisiu - KR ( presný popis postupu pri námietke je v Rozpise ObFZ ). Zastavenie činnosti za 2ŽK na: 1 stretnutie: Daniel Rohaľ 1255271 TJ "Strojár" Kružľov + 10 € DP čl. 37/3 Zastavenie činnosti po 5ŽK na: 1 stretnutie: Martin Kerbčár 1165290 TJ "Strojár" Kružľov + 10 € DP čl. 37/5a Zastavenie činnosti za ČK na: 3 stretnutia: Kristián Marko 1291956 TJ Magura Zborov + 10 € DP čl. 49/1b/2b ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Ján Čverha 1233933 TJ Družstevník Stuľany na 2 týždne + 10 € do 11.07.2017 DK ObFZ prerokovala úhradu zberných faktúr za mesiac marec 2017. Splatnosť zbernej faktúry bola 10.4.2017. Zbernú faktúru do splatnosti zatiaľ neuhradili tieto FK: Hažlín + 10 EUR a Beloveža + 10 EUR – podľa RS ObFZ bod 7, písm. d) a DP čl. 64, ods. 1, písm. b)- Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP)
Rozhodnutie: BJ-DK-2016/2017-0021
Dátum zaevidovania: 11.04.2017 14:56
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2ZK 10 EUR 11.04.2017 14:57
po 5ZK 10 EUR 11.04.2017 14:59
CK 10 EUR 11.04.2017 15:00
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 11.04.2017 15:01
Neuhradenie faktury do terminu splatnosti 10 EUR 11.04.2017 17:14
Neuhradenie faktury do terminu splatnosti 10 EUR 11.04.2017 17:14