Disciplinárna komisia
BJ-DK-2016/2017-0020
ÚS DK zo dňa 04.04.2017
ObFZ dôrazne upozorňuje, že žiadosť o zmenu trestu žiada potrestaný hráč( môže požiadať aj klub) a žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko hráča, reg.číslo a č.ÚS v ktorom bolo disciplinárne opatrenie uložené,ináč nebude DK ObFZ žiadosť prerokovaná! DK ObFZ dôrazne upozorňuje FK, že námietky pre vzhľadnutie videozáznamu, aj na výkon R sa podavajú na konkrétnu komisiu - KR ( presný popis postupu pri námietke je v Rozpise ObFZ ). Zastavenie činnosti za 2ŽK na: 1 stretnutie: Martin Štefančin 1249752 TJ Čergov Hertník + 10 € DP čl. 37/3 Zastavenie činnosti po 5ŽK na: 1 stretnutie: Ján Adamišin 1249749 TJ Čergov Hertník + 10 € DP čl. 37/5a Dávid Goliáš 1241420 TJ Hviezda Lopúchov + 10 € DP čl. 37/5a Ján Leško 1191918 TJ "Strojár" Kružľov + 10 € DP čl. 37/5a Zastavenie činnosti za ČK na: 3 stretnutia: Michal Lukáč 1200060 TJ Magura Zborov + 10 € DP čl. 49/1b/2b ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Jakub Minčák 1331344 OŚK Kľušov na 3 týždne + 10 € do 04.07.2017 - Jozef Goliáš 1110586 TJ Hviezda Lopúchov na 2 stretnutia + 10 € do 04.07.2017 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP)
Rozhodnutie: BJ-DK-2016/2017-0020
Dátum zaevidovania: 04.04.2017 15:17
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
po 2ZK 10 EUR 04.04.2017 15:27
po 5ZK 10 EUR 04.04.2017 15:28
po 5ZK 10 EUR 04.04.2017 15:28
po 5ZK 10 EUR 04.04.2017 15:30
po CK 10 EUR 04.04.2017 15:30
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 04.04.2017 15:31
Zmena trestu na podmienecny 10 EUR 04.04.2017 15:31