Disciplinárna komisia
BJ-DK-2016/2017-0019
ÚS DK zo dňa 28.03.2017
DK ObFZ dôrazne upozorňuje, že žiadosť o zmenu trestu žiada potrestaný hráč( môže požiadať aj klub) a žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko hráča, reg.číslo a č.ÚS v ktorom bolo disciplinárne opatrenie uložené,ináč nebude DK ObFZ žiadosť prerokovaná! DK ObFZ dôrazne upozorňuje FK, že námietky pre vzhľadnutie videozáznamu, aj na výkon R sa podavajú na konkrétnu komisiu - KR ( presný popis postupu pri námietke je v Rozpise ObFZ ). DK ObFz trestá finančnou pokutou 20 € TJ Odbor Kurov za neoprávnený štart hráča Dalibor Bilý 1257113 TJ Odbor Kurov zastavená činnosť na obdobie 1 mesiac nepodmienečne od 28.03.2017 do 28.4.2017 DP čl.53/1e/2b,pozastavením výkonu funkcie kapitána Jozef Kramár 1103660 a vedúceho mužstva Milan Jajko nar. 13.08.1968 na 1 mesiac nepodmienečne od 28.03.2017 do 28.4.2017 + 10 € DP čl.53/3b, RS ObFZ 12/f DK ObFZ trestá TJ Javorina Malcov finančnou pokutou 10 € za spôsobenie neskoršieho začiatku stretnutia I.trieda dospelých 14.kolo Malcov-Kurov dňa 26.03.2017 + 10 € podľa RS čl.17/e a DP čl.64/1/a Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2016/2017-0019
Dátum zaevidovania: 28.03.2017 15:34
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
neopravneny start hraca 10 EUR 28.03.2017 17:57
Sposobenie neskorsieho zaciatku stretnutia 10 EUR 28.03.2017 17:57
POKUTY