Disciplinárna komisia
BJ-DK-2016/2017-0018
ÚS DK zo dňa 16.11.2016
DK ObFZ dôrazne upozorňuje, že žiadosť o zmenu trestu žiada potrestaný hráč( môže požiadať aj klub) a žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko hráča, reg.číslo a č.ÚS v ktorom bolo disciplinárne opatrenie uložené,ináč nebude DK ObFZ žiadosť prerokovaná! DK ObFZ dôrazne upozorňuje FK, že námietky pre vzhľadnutie videozáznamu, aj na výkon R sa podavajú na konkrétnu komisiu - KR ( presný popis postupu pri námietke je v Rozpise ObFZ ). DK ObFZ prerokovala prípad I. triedy: Stuľany – Kľušov a na základe správy DZ a vzhliadnutí videozáznamu zo spomínaného stretnutia trestá hráča Ján Čverha 1233933 TJ Družstevník Stuľany zastavením činnosti podľa DP čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 8.11.2016 s prerušením v prestávke + 10€. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2016/2017-0018
Dátum zaevidovania: 16.11.2016 17:55
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Trest na základe správy DZ 10 EUR 16.11.2016 17:56