Disciplinárna komisia
BJ-DK-2016/2017-0016
ÚS DK zo dňa 02.11.2016
DK ObFZ dôrazne upozorňuje, že žiadosť o zmenu trestu žiada potrestaný hráč( môže požiadať aj klub) a žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko hráča, reg.číslo a č.ÚS v ktorom bolo disciplinárne opatrenie uložené,ináč nebude DK ObFZ žiadosť prerokovaná! DK ObFZ dôrazne upozorňuje FK, že námietky pre vzhľadnutie videozáznamu, aj na výkon R sa podavajú na konkrétnu komisiu - KR ( presný popis postupu pri námietke je v Rozpise ObFZ ). DK ObFZ berie na vedomie podnet TJ Družstevník Osikov + 10 € Zastavenie činnosti za 2ŽK na: 1 stretnutie: Lukáš Moravec 1217265 TJ Družstevník Osikov + 10 € DP čl. 37/3 Zastavenie činnosti po 5ŽK na: 1 stretnutie: Ľuboš Guliga 1372371 OŠK Kľušov + 10 € DP čl. 37/5a Zastavenie činnosti za ČK na: 4 stretnutia s prerušením v prestávke : Jozef Goliáš 1110586 TJ Hviezda Lopuchov + 10 € DP čl. 48/1c/2b DK ObFZ Bardejov na základe podnetu TJ Družstevník Osikov prerokovala okolnosti po stretnutí 12. kola I.triedy dospelých dňa 23.10.2016 Kľušov -Osikov: - vypočula si stanovisko HR - Milan Harčár, AR2 - Michal Grundza a DZ - Blažej Hegeduš - vypočula si stanovisko zástupcov FK OŠK Kľušov HÚ - p. Juhás, VM - P.Hudák - vypočula si stanovisko zástupcov FK TJ Družstevník Osikov VM - p.Šinaľ a KM - p.Špirka Na základe výpovede všetkých prítomných rozhodla takto: DK ObFZ trestá hráča OŠK Kľušov Jakub Minčák 1331344 zastavením činnosti na 6 týždňov nepodmienečne od 25.10.2016 s prerušením v prestávke + 10 € DP. čl.49/1b,2b DK ObFZ dáva do pozornosti KR R Alojz Počurek 1039936 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2016/2017-0016
Dátum zaevidovania: 02.11.2016 14:57
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2ZK 10 EUR 02.11.2016 15:02
5ZK 10 EUR 02.11.2016 15:03
CK 10 EUR 02.11.2016 15:03
Podnet 10 EUR 02.11.2016 17:56
prejednanie podnetu tj osikov 10 EUR 02.11.2016 17:57